PERSONVERNSIDEN(GDPR)

Velkommen til Grundersupports personvernside. 

VELKOMMEN TIL INFORMASJON OM GDPR

Velkommen til denne siden som handler om personvernet du har når du besøker Grundersupport.no. Mitt navn er Bente Bakken Rasmussen, og jeg er eier av Rettighetshjelpen (orgnr 983298028), hvor Grundersupport er et domene under dette firmaet.  Dette er kopi av Rettighetshjelpens personvernerklæring med en del justeringer, og Rettighetshjelpens originale dokument finner du her.

I min lederrolle er jeg også  data og behandlingsansvarlig i mitt firma. I denne erklæringen skal jeg fortelle litt om hva som blir lagret av personvernopplysninger når du besøker siden min, eller benytter deg av mine tjenester jeg har på sidene.

Du har nok ganske sikkert hørt om GDPR (General Data Protective Regulations) og det nye personverndirektivet. Hensikten er at du som forbruker skal få et bedre vern, også at det som blir lagret om deg fra internettkilder, facebook mm. er tilgjengelig for deg. Men det handler ikke bare om cookies eller informasjonskapsler, det handler i høyeste grad om hvordan Rettighetshjelpen/ Grundersupport ivaretar taushetsplikt og respekt for deg som er min kunde eller klient.  

Selvfølgelig skal og vil jeg beskytte dine personopplysninger. For meg er dette et viktig tillitsskapende element som bedriftseier- du skal være trygg på at dine personopplysninger er sikret på både Grundersupport og Rettighetshjelpen, og likelydende regler ligger på Rettighetshjelpens sider her 

For mer informasjon om GDPR og de nye personvernreglene, besøk DATATILSYNET

HVA ER PERSONVERN

 

Kort sagt handler det om «Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.» Datatilsynet. Det handler om at du skal få mer kontroll over det som lagres om deg på de forskjellige nettstedene du besøker.

I denne linken til Datatilsynet vil du finne det meste av informasjon om personvern og GPDR som er å oppdrive på norsk.

HVA ER PERSONDATA

I denne sammenhengen er data det  samme som informasjon, og data kan inneholde noen (mange) private opplysninger om deg.  Det kan være epost, navn, personnummer, fødselsdato,  telefonnummer, mobilnummer, bilnummer, irisscanning, helseopplysninger, politiske opplysninger, religiøs tilknytning   blant mange andre personopplysninger.

LOVENE BAK PERSONVERNET

Juridisk er vi som er bedriftseiere bundet av en ganske omfattende og nytt lovverk. Du som forbruker har en sterk beskyttelse ved det samme lovverket. Og det er bra.

Selve hoveddokumentet for GDPR er en såkalt EU forordning (2016/679) En EU forordning blir iverksatt som en lov i alle medlemslandene fra et gitt tidspunkt. Siden Norge har en EØS tilknytning, må det et foreligge en EØS avtale ( vedlegg XInr 5e.) basert på EU forordningen. Utifra dette lages det en ny norsk lov –  personopplysningsloven, som trer i kraft medio juli 2018.

Andre lover som kan være aktuelle er også lov om elektronisk kommunikasjon( ekomloven), Lov om arkiv, lov om helsepersonell mm.

HVORFOR ER GDPR VIKTIG FOR DEG?

GPDR og personvernloven er laget for at du som kunde og forbruker skal få mest mulig kontroll over ditt eget privatliv og hva som lagres om deg på de forskjellige nettsteder og andre sosiale medier. Det er at du rett og slett skal få mer kontroll på hva som finnes om deg på de enkelte nettstedene, og hva som samles inn om deg.

HVORFOR JEG SAMLER INN INFORMASJON OM DEG:

Jeg samler inn informasjon fordi:

– Jeg ønsker å levere deg produkter du har bestilt eller etterspurt

– Jeg ønsker å besvare evt spørsmål du har

– Jeg ønsker å underette deg om endringer i tilbudet eller oppgavene jeg yter

– Jeg ønsker å svare på henvendelser fra deg, gjennom email, brev, via telefon, i sosiale medier eller andre kanaler. Når jeg tar kontakt med deg i «forretningssammenheng» , er det for at du kan gi et innspill, intervju etc og at du gir meg samtykke til dette.

– Når du ber meg om bistand i form av en samtale, coaching mm. ønsker jeg å yte en god service

– Når du har meldt deg på kurs konferanser eller webinar samler jeg den nødvendige informasjon: mailadresse og navn.

HVA JEG IKKE SAMLER INN

– Jeg samler IKKE inn ditt personnummer.

– Jeg samler IKKE inn helseinformasjon

– Jeg samler IKKE inn informasjon om fagforeningstilhørighet, religion, seksuell legning eller kriminelt løpebane.

– Jeg samler IKKE inn noe informasjon om samliv/ekteskapelig forhold eller noe som vedrører barn

– Jeg samler ikke inn noe du IKKE har samtykket til!!

HVA ER COOKIES ELLER INFORMASJONSKAPSLER?

Kanskje du vet hva cookies eller informasjonskapsler er. Men det er sikkert mange som ikke vet det, og jeg skal fortelle kort om hva det er og hvorfor det er så viktig.

En cookie / informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin / enhet, noe som gjør at nettsidene du besøker legger seg inn i din datamaskins minne. Informasjonskapslene kan huske handlingene du gjorde eller preferansene du hadde første gang. Dette for at du skal få samme tjeneste neste gang du besøker siden.  Den lagrer også informasjon om hvor lenge du har vært på nettsiden  og hvor ofte du har vært på den enkelte nettside.  Du kan imidlertid gå inn å fikse dette selv på din egen datamaskin,og la være å lagre informasjonskapslene,  men da er det ikke sikkert at alle programmene vil virke som det skal.

Les mer om cookies på Datatilsynets sider her

LOGG 

Det blir automatisk samlet inn informasjon om den datamaskin du bruker, din IP adresse, når du ankom og hvor du logget deg inn, ditt domenenavn og leverandør, nettleser,  operativsystem, filer, HTML sider, grafikk, programvare mm.

Personvern i forbindelse med nyhetsbrevet

Det eneste jeg samler inn i forbindelse med nyhetsbrevene, er ditt fornavn og mailadresse. Disse blir videresendt til Mailchimp, min email leverandør.Mailchimp har eget personvern, se her

Siden GPDS trådte i kraft, er det blitt flere avkrysningsmuligheter på påmeldingen, noe som er anderledes enn tidligere. For å motta disse nyhetsbrevene må derfor alle krysse av i rubrikkene. Dette gjelder både nye og gamle mottagere. Dette er nødvendig for at kontrollorganene skal vite at du har blitt med på lista frivillig, og at du VET du er med på lista.

Hvis du ikke lenger ønsker å få tilsendt nyhetsbrev, bare se helt nederst i emailen din hvor det står «Meld av» Da er dine opplysninger fjernet.

 

PERSONVERN I FORBINDELSE MED BLOGG, PODCASTER, VIDEO

I følge datatilsynet er journalistisk virksomhet – inklusive blogging- unntatt fra personvernloven når hensikten er et journalistisk formål ( se Datatilsynet her)

Selv om jeg ikke er journalist bruker jeg «Vær Varsom» plakaten som min retningslinje i mitt journalistiske arbeid.

Alle de som er intervjuet, er forespurt. Dette er også tilfelle hvis det er opptak fra et seminar eller konferanse. I de fleste tilfeller har de også fått muligheter til å lese gjennom og redigere innholdet slik at dette blir i overenstemmelse hva som egentlig ble sagt.

BILLEDBRUK OG MUSIKK

Bruk av bilder og musikk iflg Lov om opphavsrett om åndsverk(åndsverkloven)

Alle bilder er enten mine egne eller mine venners, hvor det foreligger en enighet om at jeg kan bruke deres bilder. Øvrige bilder har jeg funnet på Unsplash.com som er bilder uten lisenser, eller på  følgende sider hvor det er lisensierte produkter.

Foreligger lisens:

Haiku deck ( lysbildevideoer og bilder)  

Presentermedia:  (lysbildevideoer og bilder)

 

Se også VILKÅR OG BETINGELSER

PERSONVERN I FORBINDELSE MED KURS, MEDLEMSPAKKER OG FOREDRAG

I denne delen så kan det komme inn grensetilfeller med såkalte sensitiv informasjon. Sensitiv informasjon er opplysninger om religion, politikk, helse seksuell legning, Jeg oppbevarer ingen sensitive opplysninger i mine arkiver, men noen unntak kan forekomme:

SAMTALER OG VEILEDNING

Ved terapi eller samtaletimer undertegnes det en tidsbegrenset kontrakt mellom partene. Det føres ikke journal eller notater, med mindre dette er ønsket fra klienten, eller dette er diskutert med klienten i tillfelle det er nødvendig for å skrive brev etc. Hva som da lages er i full overenstemmelse med klienten. Det lagres ikke noe utover det som er avtalt med klienten og som det finnes en gjensidig kontrakt på.

Alle brev, dokumenter mm ligger på ekstern minnepenn i låsbart arkivskap.

OM MAKULERING AV DOKUMENTER OG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Alle gamle dokumenter som ikke er i bruk, makuleres eller leveres tilbake så fort som saken/kurset er avsluttet. Elektronisk oppbevaring, f.eks minnepenn slettes og formateres på nytt

OM TAUSHETSPLIKT

Selvfølgelig ivaretas taushetsplikten.  Unntak er i de tilfeller hvor det oppdages vold, seksuelle overgrep og planlegging av drap eller vold

PERSONVERN I FORBINDELSE MED COACHING OG SAMTALER

I denne delen så kan det komme inn grensetilfeller med såkalte sensitiv informasjon. Sensitiv informasjon er opplysninger om religion, politikk, helse seksuell legning, Jeg oppbevarer ingen sensitive opplysninger i mine arkiver, men noen unntak kan forekomme:

SAMTALER OG VEILEDNING

Ved terapi eller samtaletimer undertegnes det en tidsbegrenset kontrakt mellom partene. Det føres ikke journal eller notater, med mindre dette er ønsket fra klienten, eller dette er diskutert med klienten i tillfelle det er nødvendig for å skrive brev etc. Hva som da lages er i full overenstemmelse med klienten. Det lagres ikke noe utover det som er avtalt med klienten og som det finnes en gjensidig kontrakt på.

Alle brev, dokumenter mm ligger på ekstern minnepenn i låsbart arkivskap.

OM MAKULERING AV DOKUMENTER OG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Alle gamle dokumenter som ikke er i bruk, makuleres eller leveres tilbake så fort som saken/kurset er avsluttet. Elektronisk oppbevaring, f.eks minnepenn slettes og formateres på nytt

OM TAUSHETSPLIKT

Selvfølgelig ivaretas taushetsplikten.  Unntak er i de tilfeller hvor det oppdages vold, seksuelle overgrep og planlegging av drap eller vold

HVEM GRUNDERSUPPORT.NO DELER INFORMASJON MED: 

INNEBYGD INNHOLD FRA ANDRE NETTSTEDER

På Rettighetshjelpens sider kan det fra tid til annen ligge artikler og linker fra andre websteder ( f.eks statistisk sentralbyrå, Regjeringen mm). Når du klikker på disse er det det nettstedet du kommer til som oppbevarer dine cookies. Alle nettsteder skal nå ha egne personvern dokumenter, og du oppfordres til å sjekke disse. Som regel det link til personvernet nederst på siden.

På Rettighetshjelpens ligger det også  linker  («likes») knyttet til GoogleFacebooktwitterLinkednInstagram –du vil finne  personverndokumenter til disse ved å trykke på navnet.

ANALYSEVERKTØY

Jeg  bruker Google Analytics for å analysere eller vurdere  hvor mange det har vært inne å besøkt siden min, hvor lenge besøket varer og linken de brukte for å komme til Rettighetshjelpen. Denne oversikten hjelper meg til å innhente opplysninger om  f.eks  hvor mange besøkende jeg får når jeg legger ut en artikkel , og hva det er som selger best og hvilket tidspunk på dagen det er størst aktivitet på siden min.

WEBINARPPROGRAM OG KURSPROGRAM

Jeg bruker webinarJam Studio for mine webinarer, og du finner personversdokumentene her

Som kursprogram bruker jeg Thinkific (Personverndokumentene)

 

HVIS DU ØNSKER Å KLAGE ELLER Å SPØRRE OM NOE MER

Hvis du lurer på noe mer enn det som fremkommer på denne siden, eller ønsker å klage på noe i forbindelse med lagring, kontakt meg på telefon 40400718 eller send en mail på post@grundersupport.no. Jeg er alltid behjelpelig med å svare på dine spørsmål – og selvfølgelig også om dette.